עוד ביחס לשינוי...

גיליון 814

10.8.2018

 

ניל דונלד וולש

www.CwG.org

 

מאנגלית: חמדה טלאור

עריכה לשונית: ניצה תפארת

 

אגרת מניל...

ידידי היקרים...

בשבוע שעבר דברנו כאן על חוויית החיים של שינוי, וכתבתי הצהרה ש...

שום דבר אינו משתנה לרעה. הכול משתנה רק לטובה.

אמרתי: "זו אמירה משמעותית למדי, ואני מבין שקשה להאמין לה. אולם זו האמת. ובשבוע הבא נחקור נושא זה כאן."

אז הבה נעשה זאת, טוב?

הבה נתחיל בחזרה מעט מהרעיון האדיר הזה וניתן לו מעט בסיס פיזי. כן, אמרתי פיזי.

כל החיים הינם מנגנון, וכמו כל מנגנון, החיים מתפקדים על אנרגיה. בניגוד לכל המנגנונים האחרים, החיים הם האנרגיה עליהם החיים מתפקדים. דהיינו, הם מזינים את עצמם.

וכך כוכבים קורסים פנימה ומערכות כוכבים שלמות נעלמות אל תוך חורים שחורים; וכך רעידות אדמה וסופות טורנדו והוריקן הורסות את כדור הארץ; וכך דגים גדולים אוכלים דגים קטנים; וכך בני אנוש נולדים, חיים את חייהם, ומתים – אפר לאפר, אבק לאבק. אולם האנרגיה של אף אחד מהם, אף אחד מהם – אינה נעלמת, אלא רק משנה צורה. האנרגיה לעולם אינה נעלמת ולעולם אינה יכולה להיעלם. היא רק יכולה להשתנות.

באמצעות שינוי אנרגיה נוצר האור. באמצעות שינוי אנרגיה נוצר חום. באמצעות שינוי אנרגיה נוצר חשמל. באמצעות שינוי אנרגיה נוצרת הכבידה. באמצעות שינוי אנרגיה כל דבר נוצר, כולל החיים עצמם.

האנרגיה פועלת על עצמה. שינוי האנרגיה יוצר אנרגיה בהתהוות. האנרגיה היא התהוות החיים. החיים תמיד נמצאים בהתהוות. הם תמיד יוצרים עצמם למשהו שהם לא היו קודם לפני שהפכו להיות מה שהם ברגע הנתון. באמצעות ההפיכה החיים נושמים אל תוך החיים עצמם. במלים פשוטות זה נקרא שינוי.

כן, זו שוב אותה מילה... שינוי.

בזה עוסקים החיים. החיים מזינים חיים באמצעות תהליך החיים עצמו, בו החיים משנים צורה מאה מיליון פעמים בניד עפעף, מיליון מיליוני פעמים בשנייה, טריליון מיליוני פעמים בדקה, ויותר פעמים מהזמן עצמו ניתנים לספירה בזמן שעבר מאז שהספירה החלה.

שינוי לרעה בתוך הביטוי של הדבר אותו אנו מכנים החיים הינו למעשה דבר בלתי אפשרי. והסיבה לכך היא שמיסודו יכולים החיים לשנות את עצמם רק בכיוון אחד: הכיוון הנדרש על ידי ההתפתחות; הכיוון שההתרחבות דורשת, הכיוון ששומר אותם פורחים. הדברים יכולים להשתנות רק לטובה, דברים יכולים רק להשתפר, משום ש"שיפור' הינו הטבע היחידי של האל.

במלים אחרות, לאל אין כוונה להרוג.

החיים הינם הדרך של האל להוכיח עצמו לעצמו. התהליך באמצעותו הדבר נעשה נקרא שיפור.

רגע! מי בכלל אמר שיש "אלוהים"?

אני אומר.

אולם אינני משתמש במילה אלוהים כפי שאנשים רבים אחרים עושים. אינני משתמש במילה על מנת לציין או לתאר ישות על אדירה הקיימת אי שם בקוסמוס, המציגה נטיות ומגמות, צרכים ותשוקות, תסכולים ורגשות הזהים לאלה של בני האנוש. אינני מדבר על ישות אלוהית בעלת צרכים שיש למלא או ש..., אשר כפי הנראה יש לה מזג חם [או לפחות נחישות להעניש את אלה אשר ממרים את פיה], ואשר יש לה גם, כפי הנראה, פין, ו – כפי הנראה – עור בהיר, ו – כפי הנראה – הוא ללא אשה, אך יש לו בן אחד.

זה אינו האל אליו אני מתייחס כאשר אני משתמש במילה "אלוהים".

אני מתייחס למקור של אינטליגנציה עליונה המגלה עצמה כאנרגיה טהורה לה אנו קוראים חיים. אני מתייחס להתגלות הגדולה ביותר של מערכת אשר משחזרת עצמה בגרסאות יותר ויותר קטנות באמצעות תהליך המעצים את המערכת עצמה להתקיים ולהתרחב. אני מדבר על תא הגזע הגדול ביותר הקיים ואשר איננו מוכר, ממנו מגיחות כל צורות החיים.

האמת, שבהבנה ובחוויה שלי המילים "אל" ו"חיים" הנן ברות החלפה, ובמשוואה זו ההתפתחות הינה דבר קבוע. זה המנדט הקבוע של החיים עצמם. זה הכוונון, ההתאמה, והשינוי של כל היש. אין כיווץ של כוונון, התאמה, או שינוי של החיים; ניתן רק להרחיבם. אין כוונון, התאמה, או שינוי שיכולים לצמצם את החיים, אלא רק להגבירם.

החיים מתפתחים לרמות גבוהות יותר ויותר של מורכבות. החיים אינם יכולים להידרדר, גם לו רציתם. הם אינם מסוגלים לעשות זאת.

ובכן, נכון שהחיים יכולים להיראות כאילו הם מדרדרים. שינוי יכול להיראות כאילו הדברים אינם הולכים "לכיוון טוב יותר". אולם, למעשה, שינוי יכול להיות רק לטובה או שלא יתרחש. כל המאסטרים הרוחניים יודעים זאת. זו הסיבה לכך שכל המאסטרים הרוחניים מלמדים, כל אחד בהבעה האישית שלו ש....

...אין לשפוט על פי מראית עין.

המידע הנפלא אותו אני חולק עמכם כאן מגיע מתובנה הקיימת בספר 'כאשר הכול משתנה, שנו הכול'. בשבוע הבא, נתבונן במחשבות ורעיונות נוספים מהטקסט המצוין הזה – ספר שבאמת יכול לשנות את חייכם.

להתראות בהמשך!

...אהבה וחיבוקים,


 

 

להענקת תמורה

 

 

טואול בניית אתרים